she为shouye|English Version
dangqianwei置: shouye >> he作zhe