she为首页|English Version
当前wei置: 首页 >> 交大概况 >> 学校领导
学校领导
dang委书记: 卢建军 校长、dang委副书记: wang树guo
dang委副书记: 赵昌昌 宫 辉 赵军wu 副校长: 郑庆华 席 guang rong命哲
纪委书记: 赵军wu 颜 虹 wang铁军

dang委chang委: 卢建军 wang树guo 赵昌昌 宫 辉
郑庆华 席 guang rong命哲 颜 虹
wang铁军 赵军wu zhang定红 柴 渭
洪 军 成 进 bie朝红

校长助理: 吕 毅 程建she 洪 军